COW เกมมือถือถล่มเมือง ฉลองเปิดเซิฟเวอร์แจกไอเทมชุดใหญ่กับภาระกิจทั้ง 6


กิจกรรมฉลองเปิดเซิฟเวอร์แจกไอเทมชุดใหญ่กับภาระกิจทั้ง 6

กิจกรรมเริ่มวันที่ 11 – 22 มีนาคม 2560 ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ พิชิตภาระทั้ง 6

  1. สร้างแชมป์เปี้ยน 4 ดาว เลเวลสูงสุด รับเพชร 2,000 อัน
  2. สร้างปราสาทถึงเลเวล 7 รับเพชร 2,000 อัน
  3. ผ่าน โหมดผู้พิชิตระดับ(ปกติทั้งหมด) รับเพชร 2,000 อัน
  4. ซื้อ (หินแชมป์เปี้ยนx10) ในร้านค้า 1 ครั้ง รับเพชร 2,000 อัน
  5. ชนะ โหมดต่อสู้ 10 ครั้ง รับเพชร 2,000 อัน
  6. ผ่านทั้ง 5 ภาระกิจด้านบน รับ แชมป์เปี้ยน 5ดาว 1ตัว

ไอเทมทั้งหมดจะถูกส่งเข้ากล่องจดหมาย หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 22 มีนาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *