Pokédex – ข้อมูลรายชื่อโปเกม่อนทั้งหมดในเกม Pokemon GO

Pokemon GO Pokédex

รวมรายชื่อข้อมูลของ โปเกม่อน แต่ละตัว ธาตุ สกิล ค่า CP ระยะฟักไข่ รวมไปถึงจำนวน Candy ที่ต้องใช้ในการพัฒนาร่างอีกด้วย

โปเกม่อนเขต : Kanto (คันโต)

No.

Pokemon

ชื่อ

ธาตุ

CP (Boost)

#001

Bulbasaur

พืช / พิษ 

955 – 1,035

#002

Ivysaur

พืช / พิษ 

1,456 – 1,577

#003

Venusaur

พืช / พิษ 
2,332 – 2,526

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *