The Elder Scrolls Online – ฉลองผู้เล่นทะลุ 7 ล้านคนด้วยการลบ Level Restriction!

โควาตินๆ Bethesda บริษัทเจ้าของเกม The Elder Scrolls Online เกม MMORPG ชื่อดังที่มีความ Open world แบบสุดๆ ออกมาประกาศว่ามีผู้เล่นทะลุ 7 ล้านคนเข้าให้แล้ว! วะ ว้าวว

the-elder-scrolls-online-2

นอกจากเรื่องผู้เล่น 7 ล้านคน เกม The Elder Scrolls Online ยังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยการลบข้อจำกัดเรื่อง Level Restriction การจำกัดเลเวล ทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่สามารถเดินทางไปพื่นที่ไหนก็ได้ภายในเกม The Elder Scrolls Online หลังจากเล่น tutorial จบได้ทันที! 

the-elder-scrolls-online-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *