Overwatch – แรงสุดๆกวาดรายได้สูงถึง 9,800 ล้านบาท ภายในอาทิตย์เดียว!

การเปิดเผยข้อมูลจากผู้พัฒนาอย่าง Blizzard Entertainment ได้นำตัวเลขผู้เข้าเล่นเกมส์ Overwatch เกมส์ยิงแห่งปี 2016 นี้ มาเปิดเผยว่า “ผู้เล่นที่เข้าเล่นเกมส์ Overwatch ในสัปดาห์แรกทะลุ 7 ล้านคนเข้าไปแล้ว

overwatch-reaper

ซึ่งหากเราประเมิณรายได้จากเกมส์ ผู้เล่นจะต้องซื้อ Standard Edition ซึ่งมีราคาประมาณ 1,400 บาท เพื่อเล่นเกมส์นี้ ลองคูณกันดูจะพบกว่าเกมส์นี้กวาดรายได้สูงถึง 9,800 ล้านบาท ภายในอาทิตย์เดียว!

overwatch-2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *