MU Legend เซิฟเกาหลีเตรียมเปิด Open Beta ภายในเดือนนี้!

ในขณะที่เกม MU Legend เซิฟ global พึ่งจบ Closed Beta 2 ไปหมาดๆ เซิฟเกาหลีไม่น้อยหน้าประกาศเตรียมเปิด Open Beta อย่างยิ่งใหญทั่วแผ่นดินโสม 23 มี.ค. 2017 นี้

นอกจากนี้ทาง Webzen ยังปล่อย cinematic trailer ของเกม MU Legend เป็นสัญญาณการนับถอยหลังเข้าสู่วันเปิด OBT ตามด้วยอีเว้นท์เปิดเกมมากมาย สามารถติดตามเพิ่มเติมได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *