Icarus Online – สร้างคลาส Idol ใหม่ เอาใจชาวเกาหลี

เกมออนไลน์ที่หลายคนคงน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีในนาม Riders of Icarus นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถบุกตลาดต่างชาติได้ โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ส่วนประเทศเกาหลีใต้นั้นจะรู้จักเกมนี้ในนามว่า Icarus Online

ซึ่งเกมนี้มีรายละเอียดภายในที่แตกต่างกัน โดยจะปรับไปตามความต้องการของตลาดในแต่ละภูมิภาค โดยงานนี้ทางฝ่ายพัฒนาเกมของ Icarus Online ได้ปรับแต่งเกมในด้านต่างๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว และคลาสของตัวละครให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เล่น โดยงานนี้มีคลาสใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างคลาส Idol มาเพิ่มเติมด้วยล่ะ งานนี้มาพร้อมกับเวทมนต์และตุ๊กตาที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามสายพลังที่ใช้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *