Figureheads – พร้อมให้คุณร่วมรบใน mission ใหม่อาทิตย์หน้า

วันที่ 7 เมษายนนีขอให้เคลียร์คิวกันให้ว่าง เพราะ Figureheads เตรียมพร้อมให้คุณมันไปกับภารกิจที่มีชื่อว่า Front Mission ที่จะมาดึงดูดที่ความสนใจของคุณไปกับสนามรบ หลังจากปล่อยให้เกมอื่นออกอีเวนท์เด็ดๆ มาทำคะแนนแซงหน้าไปอยู่พักใหญ่

Mission นี้สามารถใช้ตัวผู้เล่นพื้นฐานมาปฏิบัติภารกิจได้ โดยไม่ต้องเสียจ่ายใช้จ่ายใดๆ โดยงานนี้มีมาให้เล่นกันถึง 3 โหมดด้วยกัน ดังนี้

Lightweight หรือรุ่นเล็ก (สามารถแล่นได้ทั้ง Sniper และ Engineer)

Middleweight หรือรุ่นกลาง (เล่นเป็น Assault และ Support)

นอกจากนีี้ยังมี Heavyweight หรือรุ่นใหญ่ (ประกอบด้วย Striker และ Heavy Assault)

ถ้าเลือกได้แล้วว่าจะเล่นโหมดไหน สุดสัปดาห์นี้ก็เตรียมพร้อม แล้วไปออกรบด้วยกันเลย

Figureheads-x-Front-Mission-Heavyweight-base

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *