Black Desert ครบรอบ 1 ปีที่ยุโรปเผยยอดผู้เล่นรวมกว่า 3.4 ล้านคน!

Black Desert ฉลองการเปิดครบรอบ 1 ปี ของเซิฟโซน North America และ Europe ทางผู้ให้บริการอย่าง  Kakao Games ออกมาเปิดเผยตัวเลขข้อมูลสถิติของตัวเกมในรูปแบบของ info-graphic ซึ่งขณะนี้มีผู้เล่นมหาศาล ฝั่ง EU 1.57 ล้านคน รวมกับฝั่ง NA อีก 1.83 ล้านคน รวมทั้งสิ้นกว่า 3.4 ล้านคน!

ไปดูภาพ info-graphic ด้านล่างกันเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *