Warship Girls จัดกิจกรรมพิเศษล่าเรือรบลุ้นคอร์เรือลาดตระเวน

12829339_823396937787535_4495317855412990271_o

กิจกรรมใหม่มาแล้วกับเกมสาวเรือรบ Warship Girls เพียงแค่เหล่าผู้การนำนำกองเรือของท่านไปจมเรือรบลาดตระเวนเบา (CL) ที่ด่านใดๆ ก็ได้ครบ 100 ลำรับรางวัลทันทีคอร์เรือลาดตระเวน 3 ชิ้น!

ภารกิจรับคอร์เรือลาดตระเวน
ระยะเวลา:12-14มีนาคม 2559
เป้าหมายภารกิจ:ยิงจมเรือลาดตระเวนเบาในแผนที่ใดก็ตามจำนวน100ลำ
รางวัล:คอร์เรือลาดตระเวน*3

【ลิงค์โหลดเกมส์ 】
Googleplay: http://t.cn/RGSeFQN
APK: http://t.cn/RbkAxGT
iOS:http://goo.gl/gOyB7L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *