Summoners War – เปิดดันเจี้ยนทุกธาตุ!

Com2uS ทักทายแฟนๆ ชาว Summoners War ทุกท่านด้วยการเปิดดันเจี้ยนทุกธาตุ (Dungeons) สามารถเข้าตีได้ตลอดทั้งวันและ เตรียมตัวเผชิญหน้ากับผู้พิทักษ์เวทมนตร์ทั้ง 5 ธาตุ อันสุดโหด!Summoners-War-dun

กิจกรรม

เซิร์ฟเวอร์ Asia : เริ่ม 28 เม.ย. 59 (5ทุ่ม) – 1 พ.ค. 59 (5ทุ่ม) เวลาประเทศไทย
เซิร์ฟเวอร์ Europe : เริ่ม 29 เม.ย. 59 (ตี5) – 2 พ.ค. 59 (ตี5) เวลาประเทศไทย
เซิร์ฟเวอร์ Global : เริ่ม 29 เม.ย. 59 (บ่าย2) – 2 พ.ค. 59 (บ่าย2) เวลาประเทศไทย

เข้าร่วมกิจกรรม

ที่ตั้งของดันเจี้ยน : [ต่อสู้] – [ดันเจี้ยน ไครอส]
ดันเจี้ยนธาตุที่เปิด: (น้ำ) (ไฟ) (ลม) (แสงสว่าง) (ความมืด)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *