Summoners War – กิจกรรมต้อนรับวัน April Fool’s Day!

Summoners War จัดกิจกรรมต้อนรับวัน April Fool’s Day! ในวันที่ 1 เม.ย. 59 เพียงเข้าเล่นเกมส์เพื่อรับรางวัล, อธิษฐานฟรี 5 ครั้ง, และ สนุกกับกิจกรรมแปลงร่างพิเศษที่เตรียมพร้อมไว้สำหรับมอนสเตอร์ของท่าน! Summoners-War-april-cover

ข้อมูลอย่างละเอียด

ระยะเวลากิจกรรม

เซิร์ฟเวอร์ Asia : 4ทุ่ม วันที่ 31 มี.ค. 59 – 4ทุ่ม วันที่ 1 เม.ย. 59 (เวลาประเทศไทย)
เซิร์ฟเวอร์ Europe : ตี5 วันที่ 1 เม.ย. 59 – ตี5 วันที่ 2 เม.ย. 59 (เวลาประเทศไทย)
เซิร์ฟเวอร์ Global : บ่าย2 วันที่ 1 เม.ย. 59 – บ่าย2 วันที่ 2 เม.ย. 59 (เวลาประเทศไทย)

รายละเอียดกิจกรรม

1) อธิษฐาน 5 ครั้ง! : อธิษฐาน 5 ครั้ง ใน วันที่ 1 เม.ย. 59!

2) รับ พลังงาน และ หินมานา! แค่เพียงล็อคอินในวันที่ 1 เม.ย. 59 แล้ว รับ 50 พลังงาน + หินมานา 50,000 ก้อน!

3) แปลงร่าง April Fool’s! สนุกกับแปลงร่างพิเศษที่เปิดแค่เพียง 1 วัน เท่านั้น!Summoners-War-april

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *