Dynasty Warriors: Unleashed-ประกาศ Soft Launches พร้อมพาชมวิดีโอ Gameplay 40 กว่านาที

Dynasty Warriors: Unleashed ประกาศ Soft Launches ทั้งบนอุปกรณ์ iOS และ Android ในประเทศ  Australia, Canada, Indonesia และ Philippines ตัวเกมเป็นเเนว hack-and-slash บนเครื่องพีซี และเวอร์ชั่นคอนโซล เพียงแต่เกม Dynasty Warriors: Unleashed ตอนนี้อยู่ในเวอร์ชั่นเกมมือถือ

ซึ่งมันแตกต่างจากเกม RPG อื่น ๆ เพราะไม่มีการต่อสู้แบบออโต้ ผู้เล่นจะต้องใช้ความสามารถและมีเป้าหมายศัตรูเพื่อความอยู่รอดของเรา เกม Dynasty Warriors: Unleashed มีกราฟิกที่อลังและมีความสวยงาม มี 5 ระดับของตัวเลือกที่มีคุณภาพ GFX และ 3 ระดับของ FPS และตัวเลือกความละเอียดให้เลือกตามรายละเอียดของอุปกรณ์ของเรา

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก 2p.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *