Auto Warriors – เกม Turn-Based สงครามรถยนต์ลง ios แล้ว!!

Auto Warriors เกมสงครามรถยนต์ Turn-based action strategy ที่มีเนื้อเรื่อมาจาก post-apocalyptic wastelands ผู้เล่นจะรับบทเป็น Auto Warrior คอยควบคุมรถยนต์ที่ถูกสร้างมาเพื่อต่อสู้โดยเฉพาะของคุณ เปิดให้ดาวโหลดผ่านทาง app store แล้ว!!

เมื่อเข้าไปสู่ในสนามรบ เรามีหน้าที่ให้อาวุธที่ติดอยู่ในรถของเราเดินหน้าเข้าใส่ ทำลายล้างรถของศัตรูให้สิ้นซาก นอกจากนั้นยังสามารถ customization รถของคุณได้ตามใจเปลี่ยนสี หรือจะอัพเกรดอุปกรณ์และอาวุธต่างๆให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้ผ่านด่านที่ยากขึ้นได้อย่างง่ายดาย

Auto-Warriors-1

มีแคมเปณสุดท้าทายรอให้คุณผ่านด่านกว่า 150 campaign หรือจะสร้างห้องส่วนตัวเล่นกับเพื่อนก็ได้เช่นกัน  นอกจากนี้คุณยังสามารถท้าสู้กับอันดับๆ Top PvP boards หรือท้าทายกับผู้เล่นๆอื่นๆได้ทั่วโลกอีกด้วย ไปโหลดมาเล่นกันเลย

Auto-Warriors-2 Auto-Warriors-3 Auto-Warriors-5 Auto-Warriors-8 Auto-Warriors-9 Auto-Warriors-11 Auto-Warriors-10 Auto-Warriors-12

botton_app

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *