World of Final Fantasy – เผยภาพสกรีนชอตชุดใหม่ ยั่วน้ำลายแฟนๆไฟนอล!

Square Enix ผู้ให้บริการเกม World of Final Fantasy ที่เตรียมจำหน่ายในช่วงปลายเดือน ตุลาคม 2016 ผ่านทาง PlayStation 4, PS Vita นี้ ปล่อยภาพสกรีนชอตชุดใหม่ ยั่วน้ำลายแฟนๆไฟนอล โดยภาพเผยให้เห็นรายละเอียดต่างๆภาพในเกมไม่ว่าจะเป็นตัวละคร, Celes, Edgar, Shelke, Tidus รวมไปถึงมอนและแผนที่ๆอีกเพียบ

httpss://www.youtube.com/watch?v=N4Gz7BislTw

World of Final Fantasy เป็นเกมที่รวบรวมเนื้อเรื่องไฟนอลมาทั้งหมดมาทำใหม่ในเวอร์ชั่นน่ารัก ทำให้ผู้ที่ไม่เคยเล่นเกมในซีรี่ Final Fantasy สามารถเข้าในเนื้อเรื่องได้ทั้งหมด 

World_of_Final_Fantasy_08 World_of_Final_Fantasy_0ึ World_of_Final_Fantasy_0ุ World_of_Final_Fantasy_0ถ World_of_Final_Fantasy_0ภ World_of_Final_Fantasy_0- World_of_Final_Fantasy_0/ World_of_Final_Fantasy_01 World_of_Final_Fantasy_0

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *