Tag Archives: gsc

STALKER 2 กลับมาใหม่ ภายใต้การพัฒนาของ GSC Game World

ย้อนไปเมื่อช่วงปี 2010 เกม STALKER 2 ได้เคยถูกกำหนดไว้ว่าจะมีการเปิดตัวในปีดังกล่าว พร้อมทั้งมีการเลือกใช้เอนจิ้นเกมของ GSC ที่รองรับการเล่นแบบ Multi-platform …

Read More »