Kingdom Under Fire II – ทดสอบคลาสใหม่ในช่วง Closed Beta

เกม Kingdom Under Fire II เป็นเกมออนไลน์น้องใหม่สัญชาติเกาหลี ที่เพิ่งเปิดตัวให้ได้ลองเล่นกันไปเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานี้เอง แต่ว่าก็มีการอัพเกมใหม่อยู่บ่อยๆ อย่างเช่นในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงทดสอบระบบเกมแบบ Closed Beta

ก็เพราะว่างานนี้จะมีคลาสให่มาให้เราๆ ท่านๆ ได้ลองเล่นกันอีกแล้ว คลาสนี้กคือ Elven Ranger หรือ ชาวเอล์ฟผู้พิทักษ์ นั่นเอง งานนี้เป็นการเปิดตัวของตัวละครตัวที่ 4 ของเกม และเป็นตัวละครผู้หญิง ที่ปล่อยออกมาเป็นลำดับที่ 2 อีกด้วย

http://www.youtube.com/watch?v=R6_p6Dkw1pc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *