Continent of the Ninth Seal – อัพเดตเกมใหม่รับลมร้อน

เมื่อวานนี้ค่ายเกมดังอย่าง Webzen ออกมาประกาศแล้วว่าเกมออนไลน์ RPG ที่เน้นดันเจียนอย่าง Continent of the Ninth Seal กำลังจะมีการอัพเดตเกมครั้งใหญ่รับลมร้อนในอาทิตย์หน้า ตามหมายกำหนดการที่วางเอาไว้ก็คือวันที่ 28 กรกฎาคมนี้

Continent-of-the-Ninth-Seal-Twisted-Forest-Maze

ประเด็นหลักที่น่าสนใจสำหรับการอัพเกมครั้งนี้ ก็จะอยู่ที่การการอัพเวลของเกม ซึ่งคราวนี้จะเพิ่มเพดานไปที่เลเวล 70 นอกจากนี้ผู้เล่นสามารถสำรวจพื้นที่ในเกมใหม่ๆ ได้ถึง 6 ทวีปด้วยกัน และแน่นอนว่าจะมีดันเจียนใหม่ๆ มาให้เล่นด้วย ทั้ง Twisted Forest Maze และ Fallen Water Dragon Shrine

httpss://www.youtube.com/watch?v=qNDFstwP5dc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *