Destiny Child แถลงขอโทษที่เกมไม่สามารถเปิดตัวได้ตามเวลาที่กำหนด

Art Direcor ของเกม Destiny Child  ออกมาแถลงการขอโทษที่เกมไม่สามารถเปิดตัวได้ตามเวลาที่กำหนด แฟนเกมจึงต้องรอ ร๊อ รอ กันต่อไป โดยงานนี้คนในทีมแอบกระซิบมาว่าเพราะความเอาใจใส่ อยากให้ผลงานออกมาดีที่สุด จึงต้องใช้เวลานานเกินกว่าที่คาดเอาไว้ นอกจากนี้ระบบการต่อสู้ในเกมก็ยังไม่สเถียรเท่าที่ควร จึงต้องได้รับการแก้ไขต่อไป

http://www.youtube.com/watch?v=QYmpeDtvkIY

เอาเป็นว่าถ้าสุดท้ายงานออกมาดีเราก็ไม่ว่า ตอนนี้ก็ปักหมุดรอเกมเปิดตัวไปก่อน ระหว่างนี้ขอตัวไปดูตัวอย่างเกมเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนแล้วกัน

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *